در مجموعه

برچسب (استیکر)

30 محصول
1,500 تـومان 2,000 تـومان

استیکر ماشا و میشا
دارای 18 تکه
جنس براق
ابعاد کلی: 21 در 29.7 سانتی متر A4

ناموجود

استیکر پوکویو
طرح اول
دارای 29 تکه
جنس براق
ابعاد کلی: 21 در 29.7 سانتی متر A4

ناموجود

استیکر پوکویو
طرح دوم
دارای 18 تکه
جنس براق
ابعاد کلی: 21 در 29.7 سانتی متر A4

1,500 تـومان 2,000 تـومان

استیکر سوفیا
طرح چهارم
دارای 23 تکه
جنس براق
ابعاد کلی: 21 در 29.7 سانتی متر A4

1,500 تـومان 2,000 تـومان

استیکر سوفیا
طرح سوم
دارای 23 تکه
جنس براق
ابعاد کلی: 21 در 29.7 سانتی متر A4

ناموجود

استیکر وینکس
طرح هفتم
دارای 24 تکه
جنس براق
ابعاد کلی: 21 در 29.7 سانتی متر A4

ناموجود

استیکر برجسته سوفیا
طرح اول
دارای 41 تکه
جنس براق برجسته
ابعاد کلی: 21 در 29.7 سانتی متر A4

ناموجود

استیکر برجسته سوفیا
طرح دوم
دارای 27 تکه
جنس براق برجسته
ابعاد کلی: 21 در 29.7 سانتی متر A4

 (557)
ناموجود

استیکر برجسته وینکس
ابعاد: A4
برجسته پفی براق
شامل 18 تکه

 (506)
ناموجود

استیکر برجسته وینکس
ابعاد: A4
برجسته پفی براق
شامل 18 تکه

 (684)
ناموجود

استیکر برجسته مانسترهای
برجسته براق سه بعدی
شامل 43 تکه
اندازه بزرگتر از A4

 (952)
ناموجود

برچسب اسم وینکس
اندازه: 30x40 سانتی متر
شامل 36 قطعه
جنس روغنی چسبی

 (960)
ناموجود

دفترچه برچسب وینکس
● به صورت کاغذی روغنی
● تعداد 126 قطعه در 6 برگ
● ابعاد: 13 در 18 سانتی متر

 (1196)
ناموجود

برچسب پوفی وینکس
اندازه و ابعاد: 10x20 سانتی متر
شامل 9 قطعه
برجسته و پوفی و اکلیلی

 (999)
ناموجود

برچسب اسم وینکس
● مخصوص کتاب و دفتر
● جنس روغنی
● تعداد 11 قطعه در یک برگ
● ابعاد: 21 در 29.7 سانتی متر

 (1864)
ناموجود

برچسب وینکس
● به صورت براق
● تعداد 27 قطعه در یک برگ
● اندازه کلی: 21 در 29.7 سانتی متر

 (1192)
ناموجود

برچسب وینکس کلاب مدل 2
● با رنگ های براق
● تعداد 15 قطعه در یک برگ
● اندازه کلی: 21 در 29.7 سانتی متر A4

 (1254)
ناموجود

برچسب وینکس: مدل سوم
● به صورت براق
● تعداد 12 قطعه در یک برگ
● ابعاد: 21 در 29.7 سانتی متر

 (1049)
ناموجود

برچسب وینکس: مدل چهارم
● به صورت براق
● تعداد 24 قطعه در یک برگ
● ابعاد: 21 در 29.7 سانتی متر

 (1070)
ناموجود

برچسب وینکس: مدل پنجم
● به صورت براق
● تعداد 11 قطعه در یک برگ
● ابعاد: 21 در 29.7 سانتی متر

 (1022)
1,000 تـومان

برچسب وینکس: مدل ششم
● به صورت براق
● تعداد 14 قطعه در یک برگ
● ابعاد: 21 در 29.7 سانتی متر

 (1147)
ناموجود

برچسب پرنده های خشمگین
● به صورت براق
● تعداد 15 قطعه در یک برگ
● ابعاد: 21 در 29.7 سانتی متر

 (1068)
ناموجود

برچسب باب اسفنجی
● به صورت براق
● تعداد 17 قطعه در یک برگ
● ابعاد: 21 در 29.7 سانتی متر

 (1091)
ناموجود

دفترچه برچسب وینکس
● به صورت براق، برجسته و معمولی
● تعداد 128 قطعه در چهار برگ
● ابعاد: 13 در 18 سانتی متر

مقایسه

مخفی شودنمایش