در مجموعه

عروسک کاغذی

7 محصول
 (1586)
ناموجود

مدل کاغذی شخصیت وال.ای
مقوایی، آماده برای ساختن ربات وال.ای
تمام رنگی

 (1562)
ناموجود

مدل کاغذی شخصیت پاندا (پـو)
مقوایی آماده برای ساختن عروسک پـو
تمام رنگی

 (1270)
ناموجود

مدل کاغذی شخصیت پنگوئن های ماداگاسکار
مقوایی آماده برای ساختن عروسک پنگوئن
تمام رنگی

 (1190)
ناموجود

مدل کاغذی شخصیت روسل
در انیمیشن بالا
مقوایی آماده برای ساختن عروسک روسل شیطونه
تمام رنگی

 (1286)
ناموجود

مدل کاغذی شخصیت کارل
در انیمیشن بالا
مقوایی آماده برای ساختن عروسک کارل پیرمرد
تمام رنگی

 (1495)
ناموجود

مدل کاغذی شخصیت عروسک کورالاین
مقوایی آماده برای ساختن عروسک کورالاین با چشم های دکمه ای
تمام رنگی

 (1503)
ناموجود

مدل کاغذی خانه انیمیشن بالا
مقوایی آماده برای ساختن خانه سه بعدی با بادکنک ها
تمام رنگی

مقایسه

مخفی شودنمایش